Sociālās uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkurss “Tam labam būs augt”